Tin Tức

HỘI NGHI KHÁCH HÀNG KHU VỰC MIỀN TRUNG 27/05/2017

Ngày đăng : 26/05/2017 - 7:56 AM

ĐÓN KHÁCH TẠI HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG MIỀN TRUNG.

 

  

  

  

  

LỄ KHAI MẠC HỘI NGHỊ

ĐIỆU MÚA NÓN LÁ TRUYỀN THỐNG KHAI MẠC HỘI NGHI KHÁCH HÀNG MIỀN TRUNG.

  

MC TRÚC ÁNH GIỚI THIỆU VỀ THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI NGHỊ

ÔNG HOÀNG VĂN HÙNG - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY SƠN NERO - PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGHỊ

TRAO THƯỞNG CHO QUÝ KHÁCH HÀNG MAY MẮN TRONG HỘI NGHỊ