NERO11B

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM - NERO11B

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM NERO11B: Là vật liệu chống thấm gốc polymer, khi sử dụng có pha thêm xi măng, được đặc..